TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tailieu4free ( tailieu4free.com ) cung cấp các thông tin – tài liệu tiếng anh đã được chia sẽ miễn phí trên Internet. Mình chỉ tổng hợp và đưa ra các lời khuyên học tập theo mục đích phi lợi nhuận, không dùng cho mục đích kinh doanh – buôn bán.
Tất cả các thương hiệu, logo và tài sản trí tuệ của chủ sở hữu chính vẫn được giữ nguyên.
Mặc dù Tailieu4free (tailieu4free.com) chia sẻ tài liệu và đưa ra các lời khuyên học tiếng anh. Tuy nhiên, mình không chịu trách nhiệm đảm bảo các tài liệu và lời khuyên hoàn toàn phù hợp với bạn đọc.
Đối với các khóa học được giới thiệu kèm theo các bài viết, bên cung cấp dịch vụ giảng dạy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo.
Bạn đọc có trách nhiệm đánh giá và chịu trách nhiệm về quyền lợi của bản thân trong việc quyết định tham gia các khóa học được giới thiệu trong các bài viết.